„Wakacje” od ZUS

2024-02-290

Rząd przygotował „Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”, który dotyczy wakacji od ZUS.
*Na czym mają polegać wakacje od ZUS?
*Kto będzie mógł z nich skorzystać?

⭐ Na czym mają polegać wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS mają polegać na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wskazany przez niego we wniosku miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Składki zostaną wówczas sfinansowane z budżetu państwa.

⭐ Kto będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS?

Zgodnie z tą ustawą przysługuje on podmiotom, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące kryteria:
a) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

b) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych
2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Dzięki temu zakres podmiotowy rozwiązania dotyczyć będzie najmniejszych firm.

⭐ Jak długo będą mogły trwać wakacje od ZUS?

Jak wynika z Projektu, możliwość skorzystania z wakacji od ZUS będzie dotyczyć wyłącznie jednego miesiąca kalendarzowego w danym roku kalendarzowym.
By skorzystać z wakacji od ZUS, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku przez płatnika składek i wskazanie w nim wybranego miesiąca kalendarzowego.

⭐ Wniosek o wakacje od ZUS

Płatnik składek będzie mógł złożyć wniosek o zwolnienie z opłacenia składek w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem.
Wniosek o wakacje od ZUS będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego.

⭐ W jakim terminie wniosek o wakacje od ZUS zostanie rozpatrzony?

Zgodnie z Projektem, ZUS rozstrzygnie o zwolnieniu z opłacenia składek w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Poinformuje o tym ubezpieczonego za pośrednictwem udostępnionego przez siebie systemu teleinformatycznego. Wniosek rozstrzygnięty przez ZUS nie będzie podlegać wycofaniu albo korekcie.

www.podatki-kontakt.pl

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie udostępniony. Pola wymagane oznaczone są *

ARKO Lab
Biuro Rachunkowe Kraków
Profesjonalna obsługa księgowa.
Artykuły
Co nowego w świecie księgowości?
Realizacja Webkomp.pl | ©2024